Zandbergen, 8 januari 2016

De schouw en de stookmuur (muur waar de eigenlijke oven zal tegenaan gebouwd worden) staan er. Stilaan begint het geheel als een “huisje” te voelen. We metsen met een zuivere kalkmortel. De bakstenen zijn handvorm stenen uit de nabijgelegen steenbakkerij Hove te Outer. Het uittekenen en uitvoeren van de asymmetrische schouw vroeg bijzonder veel concentratie vermits alle lijnen naar de (voorlopig nog denkbeeldige) centrale nokbalk moeten lopen. De haardbalk en bijhorende slof werden uit een olmen recuperatiebalk gemaakt. En nog blijven de weergoden ons goedgezind…