Breda, 23 oktober 2017

Onder een stralende lentezon hebben we op de eiken plankenvloer een laag metselwerk aangebracht, zoals uit de oude bouwrestanten ook kon worden afgeleid. Op deze metsellaag volgde de gebruikelijke dikke zandlaag, die als warmtebuffer moet dienen onder de bakvloer. Aan het achtergeveltje werden de oorspronkelijke ankers teruggeplaatst, die aan de zware draagbalken werden bevestigd. In de langsrichting werd een oorspronkelijke trekker met ankers teruggeplaatst. Om de effectiviteit nog te vergroten werd een tweede trekker met nieuwe, identieke, warm gesmede ankers bijgeplaatst. Het metselwerk werd uitgevoerd in kleine ijsselsteentjes, die ook weer typerend zijn voor deze regio. De oven zelf is behoorlijk groot, wat wijst op het belang van dit vroegere landbouwbedrijf.