Grimminge, 4 oktober 2020

Op zondag 4 oktober 2020 werd de schitterende publicatie “Vuur Doet Leven!” voorgesteld in het natuureducatief centrum “De Helix” in Grimminge. Daarmee werd officieel een punt gezet achter het gelijknamige project “Vuur Doet Leven” van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA)dat op op 5 mei 2018 werd afgetrapt. 2,5 jaar en 6 bakovenrestauraties later is een brede belangstelling voor bakovens in de Vlaamse Ardennen een feit. Zo werd op initiatief van RLVA het Bakoven Netwerk (BON) opgericht die alle eigenaars van en enthousiastelingen voor bakovens in het werkingsgebeid van RLVA wil samenbrengen om op die manier ervaring en kennis te bundelen.

Ondanks de Corona-beperkingen kwam er op 4 oktober behoorlijk wat volk opdagen voor de diverse voordrachten. “Vuur doet Leven!” vertelt het verhaal van houtgestookte bakovens in de Vlaamse Ardennen, een regionaal verhaal met een universeel karakter. Een inspiratieboek om rond een bakoven een netwerk uit te bouwen van (hobby-)boeren en moestuiniers, molenaars, sprokkelaars en knotters, stokers, bakkers en … eters. De publicatie kwam tot stand via de samenwerking tussen Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.